Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z 8 stycznia 1993 roku wprowadziła podatek akcyzowy. Jest to podatek pośredni, jednofazowy, selektywny. Tekst ustawy wyjaśnia i definiuje czym on jest. Ustawa reguluje również sposób jego zapłaty i umorzenia.

Kto płaci podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy jest doliczany do ceny towarów lub usług objętych akcyzą i powoduje jej podwyższenie. Nabywca jest odpowiedzialny za zapłacenie podwyższonej ceny i kosztów podatku akcyzowego. Producent towarów lub świadczący usługi jest odpowiedzialny za zapłatę podatku. Podatek jest mu należny. Stanowi on integralną część kosztu usługi/towaru i dlatego może wpływać na jego cenę poprzez jej wzrost.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego?

Przepisy stanowią, że producenci i importerzy, którzy podlegają opodatkowaniu akcyzą, muszą ją zapłacić niezależnie od formy formalno-prawnej, w jakiej prowadzą działalność. Oznacza to, że nie wszyscy przedsiębiorcy są objęci tym obowiązkiem podatkowym.

Podatek akcyzowy ma dodatkowy wpływ na wysokość podatku od usług i towarów. Stanowi on część kosztu towaru i służy do wyliczenia podatku VAT. Podatek akcyzowy określa koszt netto i brutto wyrobów akcyzowych.

Kto jeszcze jest zobowiązany do zapłaty tego podatku Należą do nich osoby, które świadczą usługi polegające na produkcji wyrobów objętych akcyzą oraz podmioty, które zgodnie z ustawą dokonują obrotu wyrobami akcyzowymi (rafinacja soli, win, sprzedaż gazu płynnego, sprzedaż w Polsce pojazdów zarejestrowanych w Polsce), podmioty zużywające lub sprzedające spirytus na inne cele, podmioty tankujące gaz płynny, podmioty napełniające zbiorniki gazem płynnym. Ważne jest, aby zapoznać się z przepisami przed rozpoczęciem działalności, której przedmiotem są towary lub usługi podlegające opodatkowaniu akcyzą.

Jaki był cel wprowadzenia podatku akcyzowego?

Podatek akcyzowy pełni dwie funkcje. Przyczynia się do zasilania finansów publicznych poprzez potrącanie dodatkowej sprzedaży od podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorca sprzedający wyroby akcyzowe musi zapłacić akcyzę, VAT i podatek dochodowy. W ten sposób przyczynia się do zasilania finansów publicznych.

Akcyza to część ceny wyrobu, która powoduje, że produkty są droższe. Podatek akcyzowy jest dodatkowym kosztem, który sprawia, że produkty są droższe, a zatem niedostępne dla wszystkich. Służy on również jako sposób na ograniczenie konsumpcji niektórych towarów. Akcyza nakładana jest na przykład na alkohol i wyroby tytoniowe. Są one niebezpieczne dla zdrowia. Aby uregulować ich spożycie, państwo nałożyło akcyzę i podniosło cenę tych produktów. Ograniczyło również ich dostępność. Benzyna i energia elektryczna również są obłożone akcyzą.

Jakie towary są obłożone akcyzą

Akcyza jest również nakładana na wyżej wymienione towary.

 • paliwa syntetyczne;
 • broń gazowa
 • broń myśliwska;
 • samochody osobowe;
 • jachty;
 • Wysokiej klasy sprzęt elektroniczny i kamery wideo;
 • sól
 • Produkty kosmetyczne
 • Parfumy
 • Łodzie żaglowe
 • Gaz używany do napędu pojazdów oraz napełniania butli gazowych do 5kg.

Akcyza obejmuje więc tylko kilka towarów, które są obecnie na rynku. Akcyza zwiększa ich koszt i reguluje ich zużycie. Nieprzestrzeganie przepisów podatkowych, szczególnie tych dotyczących akcyzy, może skutkować cofnięciem zgody na produkcję lub zawieszeniem działalności firmy.