Wielu niedoszłych przedsiębiorców ma pomysł, aby przetestować pomysł na biznes, zanim się do niego zobowiążą. Aby ustalić, czy jest zainteresowanie produktem/usługą, czy sprzedaż nastąpi i czy istnieje popyt. Pomysł ten jest często przedstawiany przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Kuszące jest wprowadzenie go w życie przed dopełnieniem wszystkich formalności. Czy działanie jest zgodne z prawem? Czy możliwe jest prowadzenie sprzedaży detalicznej przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza

Zanim przystąpimy do analizy tematu, warto zrozumieć, czym jest działalność gospodarcza. Jest to niezbędne do zrozumienia całego zagadnienia.

Działalność gospodarcza to działalność, która generuje zysk i jest wykonywana w sposób systematyczny i ciągły. Oznacza to, że każda działalność, którą można opisać w ten sposób, jest uznawana za działalność gospodarczą. W związku z tym powinna być zarejestrowana i prowadzona zgodnie z prawem.

Jeśli potencjalny przedsiębiorca rzeczywiście sprzedaje swoje produkty lub usługi w sprzedaży próbnej, jest to znak, że prowadzi działalność gospodarczą. Jego działalność jest nastawiona na zysk. Jest przedsiębiorcą nastawionym na zysk. Jednorazowa sprzedaż nie dostarczy wystarczających informacji, jeśli ma być próbą lub sprawdzianem. Jest ona również zorganizowana, ponieważ pomysłodawca albo kupuje produkt, albo organizuje wykonanie usługi.

Mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Nawet rozliczenie tak uzyskanego przychodu nie uchroni przed ewentualnymi konsekwencjami w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli.

Jak sprawdzić swoją firmę?

Ustawodawca zaproponował pewne rozwiązania osobom, które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Wymagają one jednak opracowania planu jej testowania. Obecnie można prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności rejestrowania jej w jakimkolwiek urzędzie. Musisz spełnić pewne warunki, aby nie wpaść w kłopoty i legalnie prowadzić firmę bez rejestracji.

Po pierwsze, możesz prowadzić firmę bez rejestracji, jeśli przychody z niej osiągane są niższe niż połowa minimalnego miesięcznego przychodu na dany rok. Minimalny przychód na 2019 rok wynosi obecnie 2250 zł. Oznacza to, że Twój miesięczny przychód z planowanej sprzedaży nie może przekroczyć 1125 zł. Jeśli przychód ten przekroczy 1125 zł miesięcznie, powinieneś niezwłocznie zarejestrować działalność w urzędzie.

Nie jest to jedyny warunek. Z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej lub prowadzą ją krócej niż 60 miesięcy.

Przedsiębiorcy z krótszym okresem działalności nie kwalifikują się.

Co zrobić, gdy mimo tego całego chaosu dojdzie do sprzedaży?

Organy kontroli są w stanie ścigać takie przypadki. Jeśli jest to rzadki przypadek, a przedsiębiorca udowodni, że nie dopuścił się oszustwa, organy kontrolne mogą zakończyć się nałożeniem niewielkiej grzywny i obowiązku meldunkowego. Jeśli organy kontrolne dojdą do wniosku, że forma została wybrana celowo, aby uniknąć dodatkowych kosztów (np. ZUS), nie skończy się na upomnieniu i niewielkiej karze.

Warto zaznaczyć, że istnieją inne możliwości zarejestrowania firmy. Należy do nich praca w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości lub fundacji wspierających przedsiębiorców. Te rozwiązania wiążą się z niższymi kosztami, ale wyższą ceną. Zmniejsza to koszty początkowe przedsięwzięcia, co ułatwia jego rozwój.