Biznes

Czy spółka może być zwolniona z podatku VAT?

Niektóre spółki mają prawo do zwolnienia z podatku VAT. To zwolnienie, którego warunki określa art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jest dostępne nawet dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Polskie prawo podatkowe rozróżnia dwa rodzaje zwolnień: podmiotowe i przedmiotowe. W tym artykule omówimy oba rodzaje zwolnień.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowe, to zwolnienie, które dotyczy konkretnego podmiotu gospodarczego – w tym przypadku spółki. Jest ono zależne od wartości osiąganych przez spółkę przychodów. Jeżeli przychody spółki nie przekroczą 200 000 zł, spółka ta może skorzystać z tzw. zwolnienia z VAT.

Warto jednak zaznaczyć, że ten limit jest proporcjonalny dla spółek, które rozpoczęły działalność w trakcie roku. Ważne jest także to, że osiągnięcie przychodu powyżej tego limitu musi być monitorowane. W tym celu spółka powinna prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień. Jest to istotne, ponieważ nieprawidłowo prowadzona ewidencja może skutkować nałożeniem podatku VAT przez urząd skarbowy.

Po przekroczeniu limitu 200 000 zł, spółka traci zwolnienie z VAT. Każda kolejna sprzedaż będzie podlegać podatkowi VAT, a spółka zostanie zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT.

Co jest wyłączone z limitu?

Istnieje kilka typów transakcji, które są wyłączone z powyższego limitu:

  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i sprzedaż towarów z terytorium kraju
  • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
  • Usługi świadczone na rzecz Państwa po stałej cenie

Zwolnienie przedmiotowe z VAT

Zwolnienie przedmiotowe odnosi się do konkretnych typów działalności gospodarczej, a nie do wartości przychodów. W przeciwieństwie do zwolnienia podmiotowego, nie ma ono limitu kwotowego. Co więcej, zasadniczo nie można z niego zrezygnować. Istotne jest, że podatnik musi wskazać na fakturze podstawę prawną dla tego zwolnienia.

Podatnicy korzystający z tego zwolnienia nie są zobowiązani do rejestracji jako podatnicy VAT, chociaż mogą to zrobić. Nie muszą także składać kwartalnych lub miesięcznych deklaracji rozliczeniowych. Nie muszą wystawiać faktur, ale mogą to robić na żądanie nabywcy, aby zaznaczyć, że sprzedaż jest zwolniona. Co więcej, muszą prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień.

Co muszą pamiętać podatnicy korzystający z zwolnień?

Istotne jest, aby podatnicy korzystający z tych zwolnień pamiętali, że nie mogą odliczać podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług. Warto także zauważyć, że niektóre rodzaje usług nie kwalifikują się do zwolnienia podmiotowego, niezależnie od wartości przychodów. Dotyczy to między innymi usług prawniczych, doradczych czy jubilerskich.

Podsumowanie

Podatnicy, w tym spółki, mogą być zwolnieni z podatku VAT pod pewnymi warunkami. Ważne jest jednak, aby pamiętać o swoich obowiązkach jako podatnika i zawsze dokładnie monitorować swoje przychody. Przede wszystkim należy pamiętać, że zwolnienie z podatku VAT to nie tylko przywilej, ale również obowiązek, który wymaga odpowiedzialności i świadomości podatkowej.

Powiązany atrykuł

Back to top button