Niektóre podmioty działające na rynku mają prawo do zwolnienia z podatku VAT. Po spełnieniu warunków z art. 113 ust. 1 podatnik ma prawo do zwolnienia. Ze zwolnienia mogą korzystać również osoby, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Polskie prawo dzieli zwolnienia podatkowe na obiektywne i subiektywne. W dalszej części artykułu omówimy oba rodzaje zwolnień.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowe (tj. takie, które dotyczy przedsiębiorcy) uzależnione jest od wysokości osiąganych przychodów. Limit zwolnienia z rejestracji wynosi 200 000 zł. Limit ten jest proporcjonalny dla przedsiębiorców, którzy założyli działalność gospodarczą w ciągu ostatniego roku. Musi być ona monitorowana. Odbywa się to poprzez prowadzenie ewidencji sprzedaży. Musi być ona prowadzona za każdy dzień. Jest to ważny obowiązek dla podatników zwolnionych. Jeśli podatnik nie prowadzi takiej ewidencji lub prowadzi ją w sposób niekonsekwentny, należy pamiętać, że urząd skarbowy obliczy wartość sprzedaży opodatkowanej w celu ustalenia podatku należnego. W przypadku braku możliwości określenia przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku określa się przy zastosowaniu stawki 23%.

Każda kolejna sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu VAT po przekroczeniu kwoty progowej 200 000 zł. Zwolnienie z podatku VAT wygasa i przedsiębiorcy są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT.

Co jest wyłączone z limitu?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i sprzedaż towarów z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
Zwolnione z podatku usługi świadczone na rzecz Państwa po stałej cenie
Podatnik może zaliczyć towary do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych podlegających amortyzacji (na podstawie przepisów o podatku dochodowym).Jak sama nazwa wskazuje, zwolnienie podmiotowe z VAT odnosi się do konkretnego przedmiotu działalności gospodarczej. Należy zaznaczyć, że zwolnienie podmiotowe:

  • Nie ma limitu kwotowego (jak w przypadku zwolnienia podmiotowego).
  • Co do zasady, nie można z niego zrezygnować.
  • Podatnik musi zamieścić na fakturze podstawę prawną zwolnienia.

Podatnicy zwolnieni nie mają obowiązku rejestracji jako podatnicy VAT, ale nie oznacza to, że nie mogą się zarejestrować. Zostanie zarejestrowany jako podatnik zwolniony z VAT.
Nie ma obowiązku składania kwartalnych lub miesięcznych deklaracji rozliczeniowych.
Podatnicy zwolnieni nie muszą wystawiać faktur. Mogą je jednak wystawiać na żądanie nabywcy, aby zaznaczyć, że sprzedaż jest zwolniona. Może prowadzić ewidencję sprzedaży przez jeden dzień.

Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na dany dzień, a najpóźniej w dniu lub po dokonaniu sprzedaży.
Nie ma już możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług przez osobę prawną.
Podatnicy mają prawo do zwolnienia z podatku VAT. Nie są jednak zobowiązani do korzystania z tego prawa.

Należy mieć świadomość, że niektóre usługi nie podlegają zwolnieniu podmiotowemu, niezależnie od wysokości obrotów. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi prawne, jak również usługi doradcze czy jubilerskie, muszą niezwłocznie odprowadzić podatek VAT.