W dzisiejszym środowisku biznesowym przedsiębiorcy muszą być w stanie szybko reagować na zmiany i sprawnie wdrażać nowe rozwiązania. Trzeba mieć duże doświadczenie i dużą wiedzę, aby podejmować decyzje pod presją. W tym właśnie miejscu przydają się konsultanci biznesowi. Co to jest doradztwo biznesowe? Na co należy zwrócić uwagę, wybierając usługi konsultingowe?

Co to jest doradztwo biznesowe?

Konsulting biznesowy to specjalistyczne doradztwo mające na celu wdrożenie rozwiązań, które przyniosą firmie korzyści ekonomiczne. Może obejmować wiele usług, takich jak marketing, HR, transakcje kapitałowe, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Dlatego trudno jest go jednoznacznie zdefiniować. Wymaga dużego doświadczenia, specjalistycznej wiedzy i zaangażowania zarówno ze strony klienta, jak i firmy świadczącej usługi doradcze.

Doradztwo biznesowe jest sektorem dynamicznym. Przedsiębiorcy muszą być w stanie szybko reagować na nowe technologie, dostosowywać się do zmieniających się rynków i podejmować strategiczne decyzje. Małe i średnie firmy, które chcą się rozwijać w tych niepewnych czasach, skorzystają z wieloletniego doświadczenia firm konsultingowych.

Jakie usługi obejmuje konsulting biznesowy?

Istnieje wiele rodzajów usług konsultingowych, a ich zakres jest niemal nieograniczony. Można je wykorzystać, aby pomóc w prowadzeniu firmy. Usługi związane z:

 • doradztwa finansowego (np. doradztwo podatkowe, doradztwo prawne);
 • doradztwa operacyjnego (np. doradztwo operacyjne (np.
 • doradztwo informatyczne (np. doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych, wdrażania nowych systemów);
 • consulting (np. tworzenie modeli biznesowych)

Jakie są korzyści z usług doradztwa biznesowego?

Korzyści jest nieskończenie wiele i zależą one od problemów firmy. Konsulting biznesowy może pomóc w usprawnieniu każdego procesu w firmie. Oto niektóre z korzyści:

 • Maksymalizacja zysku operacyjnego i minimalizacja kosztów
 • Poprawa jakości środowiska pracy i zmniejszenie rotacji pracowników.
 • Ograniczenie występowania kryzysów;
 • Uwolnienie kierownictwa od zadań operacyjnych i zastąpienie ich zadaniami strategicznymi.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów
 • Poprawa wyników sprzedaży
 • Ułatwienie zmian organizacyjnych
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy
 • Optymalizacja wszystkich procesów zachodzących w firmie

Doradztwo biznesowe

W jakim momencie najlepiej skorzystać z usług doradztwa biznesowego?

Z usług konsultingowych można korzystać niemal w każdej sytuacji, która zdaniem przedsiębiorcy stwarza problemy lub stanowi wyzwanie dla firmy. Konsulting biznesowy jest szczególnie przydatny.

 • Przy otwieraniu nowej firmy
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w przedsiębiorstwie,
 • Podczas reorganizacji procesów wewnętrznych
 • Przed podjęciem decyzji strategicznej (np. duża inwestycja lub podpisanie ważnego kontraktu);
 • Przed jakąkolwiek zmianą w strukturze własnościowej firmy
 • Wdrażanie niestandardowych projektów.
 • Należy wybrać najlepszą formę księgowości
 • Przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 • W przypadku problemów z zarządzaniem ryzykiem

Doradztwo biznesowe krok po kroku

Podczas świadczenia usług doradczych każdy klient jest traktowany indywidualnie. Oznacza to, że przebieg procesu będzie się różnił w zależności od firmy i jej specyficznych problemów, otoczenia rynkowego i innych czynników. Czasami wystarcza krótka konsultacja z właścicielem firmy. W przypadku większych projektów zarządzanie zmianami przez firmę zewnętrzną może trwać kilka miesięcy. Celem doradztwa biznesowego jest zrozumienie i rozwiązanie problemów występujących w firmie oraz dostarczenie trwałych i skutecznych rozwiązań. Można to osiągnąć, koncentrując się na trzech głównych obszarach:

 • Identyfikacja problemów (obecnych i przyszłych);
 • Wyznaczanie celów, które są realistyczne i wymierne
 • Znajdowanie rezerw (niewykorzystanych możliwości zmian)

Prowadząc konsultacje biznesowe, doradca powinien najpierw zidentyfikować problemy, z jakimi boryka się firma. Dogłębna analiza pozwoli na rzeczową ocenę obecnej sytuacji firmy i zidentyfikowanie obszarów wymagających interwencji. Pomoże zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić usprawnienia oraz jakie zasoby nie są wykorzystywane. Pozwoli to na wyznaczenie realistycznych celów zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Następnie należy stworzyć i wdrożyć konkretne rozwiązania. Ostatni etap usług doradczych powinien obejmować monitorowanie zmian i prezentację wyników.