Każdy, czy to osoba fizyczna, czy firma, posiada konto bankowe. Konto bankowe znacznie ułatwia i przyspiesza regulowanie różnych rachunków i opłat. Opłaty za przelewy i odsetki wynikające z oprocentowania konta nie są traktowane jako zwykłe koszty czy zyski dla osoby prywatnej. Jednak dla przedsiębiorcy każdy ruch finansowy musi być udokumentowany i rozliczony. Jak rozliczać opłaty za przelewy? Jak je udokumentować i zaksięgować?

Koszty rachunku bankowego

Z prowadzeniem rachunku bankowego wiąże się wiele kosztów. Istnieje wiele kosztów związanych z prowadzeniem konta bankowego. Obejmują one utrzymanie karty bankomatowej, dokonywanie przelewów i płacenie za utrzymanie konta. Banki mogą również wymagać od Ciebie uiszczenia opłaty za otwarcie konta. Opłaty za prowadzenie konta bankowego obejmują opłaty za wypłaty z bankomatów, które nie są własnością banku lub za transakcje w walutach obcych.

Kwoty te nie są zwykle bardzo wysokie. Kwoty te zazwyczaj nie są bardzo wysokie, jeśli zsumuje się je w ciągu roku. Zwłaszcza, gdy transakcji jest dużo, a wiele z nich podlega różnym opłatom. Przedsiębiorcy powinni poważnie rozważyć doliczenie tych opłat do kosztów prowadzenia działalności.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Zyski i koszty to nie jedyne korzyści wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą one zostać zarejestrowane tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada niezbędne dokumenty potwierdzające ich poniesienie. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Taka definicja kosztów jest bardzo szeroka, a przedsiębiorcy mają dużą dowolność. Księgowi, którzy zajmują się księgowaniem wydatków, ostrożnie podchodzą do księgowania przelewów bankowych i opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Nie jest jasne, czy koszty te można uznać za wydatki niezbędne przy generowaniu zysku, czy też służą zabezpieczeniu źródła przychodów.

Księgowanie kosztów utrzymania konta

Z doświadczenia i praktyki wynika, że konta firmowe podlegają księgowaniu i prowadzeniu. Pozwala to na zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Podstawowym warunkiem jest to, że wszystkie księgowane koszty muszą być jednoznacznie udokumentowane wyciągiem bankowym. Bankowość elektroniczna pozwala na generowanie takich potwierdzeń. Zaloguj się na swoje konto bankowe, aby pobrać potwierdzenia wszystkich obciążeń.

Dzięki temu można uzyskać dokumenty wiarygodne, a także uznawane przez urząd skarbowy jako dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia.

Warto zainwestować w tego typu rozliczenie. Nie są to duże koszty w skali, jeśli ma się tylko jeden wydatek lub miesiąc. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę koszt kilku lub kilkunastu lat, to sumy się sumują i ma to większe znaczenie.