Każdy z nas może popełniać błędy. Ważne jest, aby te błędy rozpoznać i wprowadzić niezbędne zmiany. Jest to szczególnie ważne, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą lub rejestruje sprzedaż. Przez to, że prowadzone rozliczenia nie będą się zgadzać, to błędy prędzej czy później zostaną ujawnione. Czasami konieczne jest skorygowanie kasy fiskalnej. Jak to zrobić? Oto najważniejsze informacje.

Obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych lub rolników rozliczających się ryczałtowo są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Każda kasa musi posiadać odpowiednie uprawnienia - co odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży, kasy fiskalne muszą zostać poddane fiskalizacji. Do ewidencjonowania sprzedaży przedsiębiorca może używać przygotowanej kasy. Każdy przedsiębiorca musi posiadać co najmniej tyle kas fiskalnych, ile punktów sprzedaży prowadzi.

Korygowanie kasy fiskalnej - Zwrot towarów

Klienci mają prawo do zwrotu towaru lub złożenia reklamacji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. Dotyczy to zwrotu całości lub części kosztów poniesionych w związku ze zwrotem produktu. Zwroty te powinny być ewidencjonowane w odrębnej ewidencji, zgodnie z rozporządzeniem.

Ustawodawca jasno określa również, co taka ewidencja powinna zawierać. Musi ona zawierać wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji zmienionej transakcji. Wymagane są następujące dane:

  • Data transakcji.
  • Nazwa towaru lub opis
  • Data zwrotu
  • Wartość brutto towarów i podatku
  • Całkowita wartość towarów i kwota zwróconego podatku.
  • Dokument potwierdzający sprzedaż
  • Protokół potwierdzający odbiór.

Jest to skomplikowany proces, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że trzeba będzie zebrać dowody i dokumenty potwierdzające zwrot. Należy pamiętać o konieczności gromadzenia dowodów sprzedaży. O ile wygenerowanie paragonu zwrotnego nie jest trudne, o tyle dołączenie dowodu sprzedaży może być problematyczne.

Korekta kasy fiskalnej - błąd lub pomyłka

Poprawnego zapisu wymagają również błędy lub pomyłki popełnione w kasie fiskalnej. Błędy te lub pomyłki muszą zostać ujęte w ogólnym rozliczeniu i zestawieniu. Należy pamiętać, że ten sam dokument, który służy do zwrotów i reklamacji nie służy do ich ewidencjonowania. Do rejestracji błędów i pomyłek należy sporządzić odrębne zestawienie.

W przypadku pomyłki należy ująć w ewidencji wartość brutto i podatek należny za błędnie zarejestrowany towar. Dołącz krótki opis, dlaczego sprzedaż nie została prawidłowo zarejestrowana. Trzecim elementem korekty jest paragon fiskalny potwierdzający błędną sprzedaż.

Po skorygowaniu błędu należy niezwłocznie zarejestrować sprzedaż. Tylko w ten sposób można dokładnie rozliczyć sprzedaż w danym okresie. Jeżeli na skutek błędu lub pomyłki wystąpiły rozliczenia międzyokresowe podatku należnego, podatnik może je skorygować.

Jak widać, możliwe jest korygowanie transakcji, które zostały zarejestrowane na kasie fiskalnej. Nie jest to problem ani trudne zadanie. Nie stanowi to większego problemu. Przedsiębiorca będzie miał dodatkowe obowiązki czy powinności. Musi on prowadzić odpowiednią ewidencję zarówno w zakresie korekt spowodowanych zwrotem towaru, jak i w kontekście korekt spowodowanych błędem lub pomyłką.

Wszystkie ewidencje muszą być prowadzone zgodnie z wymogami. Nie mogą to być dokumenty tworzone samodzielnie. Będą one również podlegały weryfikacji w przypadku kontroli podatkowej.