Liczne zmiany w rozwiązaniach systemowych dotyczących przedsiębiorców mają na celu poprawę ich sytuacji na polskim rynku, a w rzeczywistości są kolejnym narzędziem kontroli podatników. Powołano "Konstytucję Biznesu", zaprzysiężono Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kolejną zmianą jest test na przedsiębiorcę. Czy każdy musi go obowiązkowo zdawać? Na czym on polega? Czy jest się czego obawiać? Czy może zadecydować o tym, czy Twoja firma jest "być" czy nie? To jest najważniejsza informacja.

Test na przedsiębiorcę - Kogo?

Kwestie związane z testem przedsiębiorcy zostały na chwilę obecną zawieszone, a Ministerstwo Finansów wstrzymało prace nad legalizacją tego rozwiązania. Nie jest jednak jasne, że nie będzie ono obowiązywało. Pomysł nie został odrzucony, a jedynie zawieszony. Oznacza to, że dyskusja może się wkrótce ponownie pojawić.

Test na przedsiębiorcę to narzędzie, które pozwala odróżnić "prawdziwych" przedsiębiorców od "udawanych". Organy podatkowe twierdzą, że przedsiębiorca, który wystawia tylko jedną fakturę w miesiącu i współpracuje z jednym kontrahentem, nie jest przedsiębiorcą. Jest on osobą samozatrudnioną, która wykonuje te same obowiązki co pracownik etatowy, a jego działalność gospodarcza ma na celu jedynie maksymalizację podatków. Koszt zatrudnienia dla zatrudniającego kontrahenta jest niższy. Płaci on tylko wynagrodzenie. Przedsiębiorca zatrudniony na etacie opłaca swój ZUS. Jest to mniejsza kwota niż gdyby płacił ją zatrudniający. Jeśli ma wystarczające dochody, może ubiegać się o podatek liniowy, aby obniżyć daninę na rzecz państwa.

Czasem przedsiębiorca może nawet zdecydować się na podpisanie umowy o zakazie konkurencji na czas jej trwania. Mimo że nie leży to w najlepszym interesie przedsiębiorcy, decyduje się on na jej podpisanie. Uniemożliwi mu to jednak zatrudnianie innych kontrahentów. Podpisywanie takich umów będzie bardzo dokładnie "testowane" przez tych, którzy podjęli taką decyzję.

Zdaniem organów podatkowych, prawdziwy przedsiębiorca może mieć kilku kontrahentów i wystawiać kilka faktur miesięcznie.

Jedna faktura wystawiana jest przez osobę fizyczną, która podszywa się pod przedsiębiorcę. Takie sytuacje należy zweryfikować i przywrócić stan faktyczny. Jeżeli należy również zawrzeć umowę o pracę, to należy to zrobić. Wprowadzenie testu na przedsiębiorcę miało pomóc podatnikom i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych odzyskać świadczenia, które tracili z powodu samozatrudnienia lub fikcyjnych przedsiębiorców.

Analizując tę kwestię warto sięgnąć do przepisów o działalności gospodarczej, a w szczególności do przepisów o swobodzie działalności. Dokumenty te stanowią, że przedsiębiorca decyduje, z kim i na jakich zasadach chce, a z kim lub na jakich zasadach mu się nie podoba. Przepisy te nie regulują liczby i rodzaju kontrahentów, z którymi trzeba współpracować. Nie regulują ilości i częstotliwości wystawiania miesięcznych faktur. Obecne przepisy pozwalają przedsiębiorcy współpracować z jednym kontrahentem na zasadzie wyłączności, jeśli jest to dla niego korzystne finansowo. Zgodnie z testem przedsiębiorcy jest to podejrzane.

Ministerstwo Finansów na razie odłożyło projekt na później. Warto uważnie śledzić sytuację, gdyż w każdej chwili może dojść do wznowienia.