Księgowość

PIT zerowy – co to jest?

Podatek dochodowy od osób fizycznych, znany jako PIT, jest nieuniknionym elementem dorosłego życia dla większości z nas. Ale czy słyszałeś o PIT zerowym? Zgodnie z najnowszymi informacjami, niektórzy pracownicy mogą być zwolnieni z podatku dochodowego. Sprawdźmy, na czym to polega i kto może skorzystać z tej ulgi.

Zmiany w opodatkowaniu

Począwszy od 1 sierpnia 2019 r., wprowadzono zmiany w przepisach podatkowych dotyczących młodych osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Te zmiany wprowadziły tzw. „zerową stawkę PIT”. Z tej ulgi podatkowej mogą korzystać podatnicy do ukończenia 26 roku życia, pod pewnymi warunkami. Biorąc pod uwagę formę zatrudnienia, sposób wykonywania pracy oraz roczny dochód brutto, nowe przepisy mogą być korzystne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących pracę zleconą, lub mających umowę o dzieło.

Kwalifikacja do ulgi podatkowej dla młodych ludzi

Osoby do 26 roku życia, które pracują na podstawie umowy o świadczenie usług, umowy o pracę, umowy zlecenia, lub umowy o dzieło, mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego, o ile nie przekroczą rocznego limitu dochodów. W 2020 r. limit ten wynosił 85 528 zł, choć został obniżony do 35 636,67 zł, ponieważ przepisy zaczęły obowiązywać dopiero w sierpniu. Wszystkie dochody uzyskane przed sierpniem 2019 r. są podległe dotychczasowym zasadom opodatkowania.

Tak więc, dochody brutto, które młody podatnik zdobywa począwszy od sierpnia 2019 r., są zwolnione z opodatkowania. Należy je uwzględnić w ramach rocznego zeznania podatkowego.

Jakie zarobki są opodatkowane?

Młode osoby rozpoczynające karierę zawodową mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł. Przychody z umów o praktyki studenckie, staże, zasiłki dla bezrobotnych, czy inne świadczenia, które są wypłacane na innej podstawie, nie podlegają opodatkowaniu.

Czy limit przychodów dotyczy tylko jednej umowy, czy wszystkich?

Limit przychodów dotyczy sumy wszystkich dochodów uzyskanych przez podatnika do 26 roku życia. Dlatego jeżeli podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę, a jednocześnie wykonuje umowę zlecenia, musi zadbać o to, aby suma tych dochodów nie przekroczyła ustalonego limitu. Przekroczenie tego limitu oznacza, że te dochody będą podlegać opodatkowaniu.

Pomimo tego, młody człowiek nadal może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, pracując jednocześnie na umowę o pracę. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie tylko do dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę. Dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane zgodnie z ogólnymi zasadami.

Ważne jest, aby zauważyć, że w zeznaniu PIT zerowym nie można wykazać straty. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą liczone tak, że nie będą odliczane od dochodu lub przychodu.

Jak skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla osób poniżej 26 roku życia?

W 2019 r., zwolnienie to można było otrzymać na wniosek osoby zatrudnionej. Jeśli wniosek nie został złożony, zaliczki na podatek były nadal odprowadzane. Od 2020 r., zwolnienie to jest automatyczne i pracownik nie musi już składać dodatkowych dokumentów, chyba że chce, aby jego dochody były opodatkowane. W takim przypadku, pracownik złoży wniosek o obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek na podstawie osiągniętego dochodu.

Osoba korzystająca z ulgi podatkowej dla młodych nie musi składać rocznego zeznania podatkowego, chyba że jej dochód przekroczy limit ustalony przez ustawodawcę. Jest ważne, aby monitorować swoje dochody i złożyć roczne zeznanie podatkowe, jeśli limit jest przekroczony.

Pracodawca, jako płatnik, jest zobowiązany do wystawienia PIT-11 i wykazania wszystkich dochodów uzyskanych przez pracownika. Zarówno dochody zwolnione z opodatkowania, jak i te które nie są, powinny być uwzględnione.

Podsumowując, PIT zerowy to korzystna ulga dla młodych osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Pamiętaj jednak, aby zawsze dobrze zrozumieć swoje obowiązki podatkowe i skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym w razie wątpliwości.

Powiązany atrykuł

Back to top button