Z ostatnich informacji wynika, że niektórzy pracownicy będą mogli rozliczać się z podatku dochodowego przy założeniu, że nie będą musieli płacić żadnego podatku. Jest to tak zwany PIT zerowy. Na czym to polega? Kto jest uprawniony do skorzystania z tej ulgi? Oto najważniejsze informacje.

Zmiany w opodatkowaniu

Od 1 sierpnia 2019 roku weszły w życie zmiany w przepisach podatkowych regulujących opodatkowanie i wejście na rynek pracy osób będących na nim lub będących na nim przez krótki okres czasu. Chodzi o wspomnianą przed chwilą zerową stawkę PIT. Z tej ulgi podatkowej można korzystać do momentu ukończenia przez podatników 26 roku życia. Jak w przypadku wszystkich ulg podatkowych, obowiązują pewne zasady. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę formę zatrudnienia, sposób wykonywania pracy oraz dochód brutto, jaki uzyskuje młody pracownik. Nowe przepisy będą korzystne dla osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę zleconą lub wypełniają swoje zobowiązania wynikające z umowy.

Istnieją zasady, z których można skorzystać, aby skorzystać z ulg podatkowych dla młodych ludzi

Ze zwolnienia z podatku dochodowego mogą skorzystać osoby do 26 roku życia, które są aktywne zawodowo na podstawie umowy o świadczenie usług, umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pod warunkiem, że nie przekroczą rocznego limitu przychodów. Ustawodawca określił kwotę na 2020 r. w wysokości 85 528 zł. Kwota ta została obniżona do 35 636,67 polskich lirów, ponieważ przepisy obowiązywały tylko przez sierpień. Wszystkie zyski uzyskane do sierpnia 2019 r. podlegają dotychczasowym zasadom opodatkowania. Oznacza to, że pracodawca musi odprowadzić zaliczki na podatek za poprzednie miesiące. W rozliczeniu rocznym również ten okres musi zostać opodatkowany i uwzględniony w zeznaniu podatkowym. Zwolnione z opodatkowania są jedynie dochody brutto, które młody podatnik będzie mógł otrzymywać począwszy od sierpnia 2019 r. Należy je uwzględnić w ramach zeznania rocznego.

Jakie zarobki podlegają opodatkowaniu?

Młodzi ludzie rozpoczynający aktywność zawodową mogą, oprócz podstawowych źródeł dochodu, uzyskiwać również dochody z innych źródeł. W niektórych przypadkach może to nastąpić jednocześnie. W innych przypadkach, te źródła dochodu mogą być niezależne. Zyski z umów o praktyki studenckie lub absolwenckie, umów o staż, zasiłków dla bezrobotnych lub innych świadczeń, które są wypłacane na innej podstawie, nie podlegają w takich przypadkach opodatkowaniu.

Czy limit przychodów dotyczy tylko jednej umowy, czy wszystkich?

Ustawodawca ustalił limit łącznych dochodów uzyskiwanych przez podatników do 26 roku życia. Jeżeli podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę, a jednocześnie wykonuje umowę zlecenia, musi zadbać o to, aby osiągnięty przez niego dochód nie przekroczył tego limitu. Dochody te podlegają opodatkowaniu, jeżeli przekroczą dopuszczalny limit.

Należy pamiętać, że młody człowiek nadal może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, pracując jednocześnie na umowę o pracę. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie tylko do dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę. Do działalności gospodarczej będą miały zastosowanie zasady ogólnie obowiązujące dla działalności gospodarczej.

W zeznaniu zerowym nie będzie można wykazać straty. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostaną zmodyfikowane w ten sposób, że nie będą odliczane od dochodu lub przychodu.

Jak mogę uzyskać zwolnienie podatkowe dla osób poniżej 26 roku życia?

Zwolnienie to będzie przysługiwało w 2019 roku na wniosek osoby zatrudnionej. Jeśli taki wniosek nie zostanie złożony, zaliczki na podatek będą nadal odprowadzane. W kolejnym roku zwolnienie to stanie się automatyczne i pracownik nie będzie już musiał składać dodatkowych dokumentów. Wyjątek ten dotyczy sytuacji, gdy pracownik chce, aby jego dochody były opodatkowane. W takim przypadku pracownik złoży wniosek, aby pracodawca obliczał miesięczne zaliczki na podatek na podstawie osiągniętego dochodu.

Podatnik, który skorzysta z ulgi podatkowej dla młodych ludzi nie będzie musiał składać rocznego zeznania podatkowego. Ważne jest, aby monitorować uzyskiwane dochody. Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć, jeśli dochód przekroczy limit ustalony przez ustawodawcę.

Płatnik, czyli pracodawca jest zobowiązany do wystawienia PIT-11 i wykazania wszystkich dochodów uzyskanych przez pracownika. Zarówno dochody, które są zwolnione z opodatkowania, jak i te, które nie są.