Biznes

Prowadząc sprzedaż internetową, można korzystać z kasy fiskalnej

Dzięki digitalizacji, sprzedaż online staje się coraz popularniejszym sposobem dystrybucji towarów. Pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców, zmniejsza wydatki, a co za tym idzie, zwiększa dochody. Szczególnie korzystne jest to dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, których wydatki początkowe przewyższają dochody. Jednakże, co z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej w takim modelu sprzedaży?

Kto powinien prowadzić kasę fiskalną?

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, kasy fiskalne są wymagane od wszystkich sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obowiązek ten jest jednak limitowany kwotą 20 000 zł rocznego obrotu z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli obroty sprzedawcy przekroczą ten limit, konieczne będzie wyposażenie jego firmy w odpowiednią kasę fiskalną w kolejnym roku obrotowym.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej przy sprzedaży internetowej

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową przez internet, pod warunkiem spełnienia określonych w przepisach kryteriów. Istotne jest tutaj m.in. przekazanie środków pieniężnych na zakup towaru w sposób umożliwiający łatwą identyfikację nabywcy, co może nastąpić poprzez przelew bankowy lub pocztowy.

Sytuacje wyjątkowe – kiedy zwolnienie nie ma zastosowania?

Pomimo spełnienia wymogów, niektóre rodzaje towarów są wyłączone ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, niezależnie od formy sprzedaży. Dotyczy to np. perfum, sprzętu fotograficznego i radiowo-telewizyjnego, czy telekomunikacyjnego. W takim wypadku, nawet przy sprzedaży online, konieczne jest wystawienie paragonu.

Oprócz tego, sytuacje takie jak odbiór osobisty towaru czy możliwość zapłaty za towar przez inną osobę niż faktyczny odbiorca również skutkują utratą zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej.

W jaki sposób sprzedawca powinien postępować?

Sprzedawca musi dołączyć paragon do każdej przesyłki zawierającej towar, który jest zobowiązany wydać. Problem pojawia się w przypadku sprzedaży „za pobraniem”. Paragon powinien być wystawiony w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w momencie wpływu pieniędzy na konto sprzedawcy. W przypadku sprzedaży „za pobraniem” towar nie może być wydany jednocześnie z paragonem, gdyż zapłata następuje dopiero przy odbiorze.

Podsumowanie

Kasa fiskalna w sprzedaży internetowej jest narzędziem, które może wydawać się nieistotne ze względu na możliwość zwolnienia. Jednak zasady te nie zawsze są proste i jasne, co sprawia, że w niektórych sytuacjach prowadzenie kasy fiskalnej staje się koniecznością. Zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby upewnić się, że nasze działania są zgodne z prawem.

Powiązany atrykuł

Back to top button