Sprzedaż online staje się coraz popularniejszym sposobem dystrybucji towarów. Pozwala ona dotrzeć do szerszego grona odbiorców, nie ogranicza sprzedaży do punktu, w którym się sprzedaje, pozwala zrezygnować z fizycznego sklepu, a także pozwala zmniejszyć wydatki i zwiększyć dochody. Jest to szczególnie przydatne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, którzy mają wyższe wydatki niż dochody.

Kto powinien prowadzić kasę fiskalną?

Kasy fiskalne są wymagane od wszystkich sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepisy zostały zmienione w celu rozszerzenia obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej na dostawę większej ilości towarów. Umożliwiło to zwolnienie mniejszej liczby przedsiębiorców z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Choć w 2018 roku zaszły pewne zmiany, to nie różniły się one znacząco od przepisów z 2017 roku. Na czym polegały wspomniane regulacje prawne? Jaki jest problem z kasą fiskalną przy sprzedaży online? Jak wydać paragon fiskalny kupującemu

Po pierwsze, pamiętaj, że nadal obowiązuje limit z poprzedniego roku obrotowego, czyli 20 000 zł obrotu. Obrót z tytułu sprzedaży lub zakupu towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Kasa fiskalna nie jest wymagana, jeżeli obrót sprzedawcy nie przekracza tej kwoty. Jeśli obroty sprzedawcy przekroczą ten limit, konieczne będzie wyposażenie jego firmy w odpowiednią kasę fiskalną w kolejnym fiskusie.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej przy sprzedaży internetowej

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową przez internet, jeśli spełnią określone w przepisach warunki, mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych. Jednym z nich jest wymóg przekazania środków pieniężnych na zakup towaru w sposób umożliwiający łatwą identyfikację nabywcy. Może to być przekaz pocztowy lub przelew bankowy. Ważne jest, aby lista transakcji jednoznacznie identyfikowała nadawcę (jego nazwisko, adres, kwotę i cel przelewu). Przelewy bez tytułu oraz wszelkie inne formy płatności, które omijają systemy rejestracji, będą wykluczone.

Jeżeli zwolnienie nie ma zastosowania

Nawet jeśli sprzedawcy spełniają wymogi, mogą nie kwalifikować się do zwolnienia. Zwolnienie to ma zastosowanie tylko do niektórych produktów, takich jak perfumy, sprzęt fotograficzny i sprzęt radiowo-telewizyjny lub telekomunikacyjny. W przypadku sprzedaży wysyłkowej konieczne jest wystawienie paragonu. Wyjątek ten dotyczy części do motocykli. Wszyscy sprzedawcy nośników danych, analogowych i cyfrowych, muszą stosować kasę fiskalną.

Ważne jest, aby sprzedawcy również stosowali kasę fiskalną. Mimo, że zazwyczaj są oni zwolnieni z tego obowiązku, pozwala to na osobisty odbiór towaru. Odbiór osobisty jest zdarzeniem, które powoduje obowiązek wydania paragonu kupującemu. Do wystawienia paragonu niezbędna jest kasa fiskalna.

W przypadku dopuszczenia możliwości zapłaty osobistej lub zapłaty za towar przez inną osobę niż faktyczny odbiorca, traci się również zwolnienie z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej.

Sprzedawca musi dołączyć paragon do każdej przesyłki zawierającej towar, który jest zobowiązany wydać. Problem pojawia się w przypadku sprzedaży "za pobraniem". Paragon powinien być wystawiony w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w momencie wpływu pieniędzy na konto sprzedawcy. W przypadku sprzedaży "za pobraniem" towar nie może być wydany jednocześnie z paragonem, gdyż zapłata następuje w trakcie paragonu.