Przedsiębiorcom trudno jest obrócić rok. Mają do przemyślenia wiele rozliczeń, a także zamknięcie roku i porządek wprowadzania w dokumentacji. Dobrym pomysłem dla Twojej firmy jest śledzenie zmian w branży i bycie na bieżąco z nowinkami branżowymi. Prawidłowe rozliczenie i zaksięgowanie dokumentów jest niezbędne do utrzymania porządku i uniknięcia wątpliwości ze strony urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć transakcje, które występują na koniec roku

Przełom roku jest tym, co powoduje najwięcej zamieszania i wątpliwości. Wielu przedsiębiorców myli się co do sposobu rozliczenia tych transakcji. Nie wiedzą, czy powinny być one wpisane na bieżący, czy na następny rok. Ta dezorientacja może być bardzo frustrująca.

Data wydania towaru, częściowego wykonania usługi lub wykonania usługi jest datą powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy nie powstaje jednak po dacie zapłaty lub wystawienia faktury. W tym przypadku liczy się data wcześniejsza z tych dwóch. Nawet jeśli klient nie zapłaci za transakcję, data wystawienia faktury jest nadal istotna, jeśli przedsiębiorca wystawia fakturę.

Przypadki szczególne

Należy również wziąć pod uwagę szczególne okoliczności. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli firma wykonała usługi/towary w dniu 31.12, który jest ostatnim dniem roku podatkowego, a fakturę wystawiła 3.01 następnego roku?

Zgodnie z przepisami, obowiązek podatkowy powstał 31.12. Czynność ta powinna zostać zaksięgowana w tej dacie. Na fakturze powinna znaleźć się również adnotacja, że faktura dotyczy usługi lub sprzedaży, która miała miejsce 31.12. Dlaczego jest to ważne? Jedna faktura nie stanowi podstawy do podwójnego obciążenia, 31.12 i 03.01.

A co w odwrotnej sytuacji? Co w sytuacji, gdy faktura została wystawiona 31.12, a towar lub usługa została wykonana 03.01? Obowiązek podatkowy powstał w dniu 31.12.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku, gdy kontrahent dokonał zapłaty w ostatnim dniu roku, a usługa została wykonana dopiero w roku następnym. Data zapłaty również powodowała powstanie obowiązku podatkowego.

Decydująca jest data wcześniejsza, niezależnie od tego, czy jest to faktura, czy zapłata. Należy ją odpowiednio interpretować. W razie wątpliwości najlepiej zwrócić się do urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia przepisów i sytuacji podatkowej. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie sobie bezpieczeństwa.