Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, może w trakcie jej prowadzenia zmienić zakres swoich zadań gospodarczych. Może to oznaczać całkowite odejście od dotychczasowej działalności i przejście do zupełnie nowej branży lub obszaru działania. Może też oznaczać odejście od dotychczasowej działalności i poszerzenie jej o nowe aspekty. Każda z tych zmian, niezależnie od tego, czy jest to całkowita zmiana branży, czy rozszerzenie działalności, wiąże się z szeregiem obowiązków, które muszą być spełnione przez przedsiębiorcę.

Zarejestruj swoją działalność

Należy podać nie tylko dane kontaktowe przedsiębiorcy, ale również upoważnienia i formy rozliczeń podatkowych. Ustawodawca wymaga, aby przedsiębiorca jasno określił, czym jest jego działalność. Służą do tego kody, określane skrótem PKD. Jest to klasyfikacja działalności gospodarczej, w której wszystkie dostępne zawody są pogrupowane w grupy i/lub podgrupy. O ile większe zbiory są zazwyczaj grupowane razem, o tyle podgrupy mogą być wykorzystywane do zbierania pewnych specjalizacji. Kody zawierają również litery, które szczegółowo opisują daną działalność. Nie ma ograniczenia co do liczby kodów, które można wprowadzić podczas rejestracji. Wymagana jest tylko jedna czynność wiodąca. Dodatkowe kody są możliwe bez ograniczeń. Nie ma ograniczeń co do liczby kodów, które może wprowadzić przedsiębiorca, ponieważ zadania, które wykonuje, często wymagają od niego wprowadzenia wielu kodów.

Jeżeli przedsiębiorca od początku ma jasność, że zamierza rozszerzać i rozwijać swoją działalność, może wprowadzić wiele kodów identyfikacyjnych jednocześnie. Jeśli nie ma takich planów, to zbyt duża ilość informacji jest bezużyteczna.

Rozszerzenie działalności gospodarczej

Jeżeli okaże się, że działalność gospodarcza rozszerza się poprzez podejmowanie działalności nie mieszczącej się w jej zakresie, należy zaktualizować wpis w CEIDG. Ważne jest, aby pamiętać, że aktualizacja dotyczy zakresu działalności. Należy również podać dodatkowe kody. Kody te będą obowiązywały od dnia wejścia w życie aktualizacji.

Procedura ta nie jest trudna ani skomplikowana, ponieważ ustawodawca umożliwił aktualizację wpisu przez Internet. Wystarczy wpisać nowe kody, aby nasza firma mogła rozwijać się zgodnie z prawem.

Weryfikacja podatków

Niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani przez prawo do płacenia podatku od towarów i usług. Jest to podatek od towarów i usług (VAT). W Polsce obowiązuje on obecnie w trzech skalach. Rodzaj i charakter prowadzonej działalności decyduje o tym, jaki procent podatku VAT powinien być doliczony do sprzedaży lub od niej odjęty. Przy rozszerzaniu działalności ważne jest, aby ustalić, jaki podatek obowiązuje i konsekwentnie go stosować.

Konieczne jest pozostawienie komentarza. Istnieją branże, które sprawiają, że trudno jest zdecydować, jaką stawkę podatku należy zastosować. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, warto udać się do urzędu skarbowego, aby przedstawić swój projekt i omówić z nim swoje nowe obowiązki. Dzięki temu będzie on mógł udzielić Ci szczegółowych informacji na temat stawki podatkowej obowiązującej w Twojej konkretnej sytuacji.

Taka indywidualna interpretacja jest bardzo cenna. Przedsiębiorca może bowiem zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli zastosuje niższą stawkę podatkową niż zamierzał. W przypadku stwierdzenia przez inspektora kontroli skarbowej, że niska stawka podatkowa została zastosowana w celu uniknięcia zapłaty zbyt wysokiego podatku, grozi wysoka grzywna i odszkodowanie podatkowe. To na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że była to pomyłka.

Bezpieczniej i pewniej jest uzyskać informacje bezpośrednio z urzędu skarbowego.