Księgowość

Split payment – dla kogo to jest?

Split payment, czyli system podzielonej płatności, zyskuje na popularności w polskim systemie prawnym i gospodarczym. Co istotne, początkowo był to opcjonalny system płatności – przedsiębiorcy mieli możliwość, ale nie obowiązek korzystania z niego. W 2020 roku jednak sytuacja uległa zmianie – rząd wprowadził system split payment jako obowiązkowy. Ale co to właściwie jest i dla kogo jest ten system? Przeanalizujmy to.

Co to jest split payment?

Split payment polega na podzieleniu płatności za fakturę sprzedawcy (za towar lub usługę) na dwie części. Kwota netto z faktury jest przekazywana bezpośrednio do przedsiębiorcy, natomiast kwota podatku VAT, stanowiąca różnicę między kwotą netto a brutto, jest automatycznie przekazywana na konto właściwego urzędu skarbowego.

Dotychczas to sprzedawca odprowadzał podatek VAT do urzędu skarbowego, po uprzednim odliczeniu go od swojego zysku. Teraz jednak, dzięki systemowi split payment, podatek VAT może być już zapłacony przez kontrahentów.

Dla kogo i w jakich sytuacjach Split payment ma zastosowanie?

Od listopada 2020 roku system split payment stał się standardem dla przedsiębiorców. Ale nie dla wszystkich przedsiębiorców i nie w każdej sytuacji.

Split payment dotyczy transakcji, w których wartość sprzedaży towarów lub usług przekracza 15 000 zł z VAT. Jeżeli przedsiębiorca nie stosuje split payment w takich przypadkach, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Warto dodać, że split payment można stosować według nowych zasad nawet wtedy, gdy faktury wystawiane są na niższe kwoty, ale wartość umowy zawartej przez kontrahenta przekracza 15 000 zł.

Przykładowo, jeśli umowa wynosi 20 000 zł, ale jest realizowana w dwóch transzach po 10 000 zł, i każda transza jest objęta odrębną fakturą, to przedsiębiorcy będą zobowiązani do stosowania podzielonej płatności na każdej z faktur. To dlatego, że próg nie dotyczy faktur częściowych, ale całej umowy między stronami.

Dodatkowo, rozliczenia te muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Te typy kont są w stanie zrealizować mechanizm podzielonej płatności.

Wszystkie faktury, które podlegają temu obowiązkowi, muszą być odpowiednio oznaczone. Oznaczenie to jest adnotacją, że faktura została zapłacona zgodnie z metodą podzielonej płatności.

Na pewno czekają nas jeszcze zmiany w tym zakresie. Warto więc na bieżąco śledzić informacje na ten temat, gdyż nie jest do końca jasne, czy w przyszłości nałożone obowiązki nie obejmą również mniejszych transakcji.

Powiązany atrykuł

Back to top button