Stworzenie planu na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest łatwe. Jest to projekt, który rozwija się i zmienia w czasie. Nie wystarczy zarejestrować działalność w urzędzie miasta, czy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON. To jest dopiero początek Twojego przedsięwzięcia. To tylko formalny początek. Prawdziwe działania, prawdziwa praca zaczynają się dużo wcześniej i trwają dużo dłużej.

Wydatki, które można odliczyć od podatku

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą mają prawo do ponoszenia kosztów uzyskania przychodów. Rozliczenia te pomniejszają podstawę opodatkowania (są pobierane z dochodu) i zmniejszają podatek, który trzeba zapłacić fiskusowi.

Pod uwagę mogą być brane tylko te wydatki, które bezpośrednio skutkują odliczeniami podatkowymi. Możliwe jest udowodnienie związku między wydatkami a osiągniętym przychodem.

Rozliczenie kosztów i zysków

Po zarejestrowaniu działalności przez CEIDG można przystąpić do rozliczania zysków i kosztów. Choć jest to formalność, może być wykorzystana jako punkt graniczny dla przedsiębiorców w celu uzyskania pewnych przywilejów i obowiązków.

To właśnie oficjalna rejestracja podmiotu gospodarczego i rozpoczęcie lub prowadzenie jego działalności daje Ci prawo do prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń. Od tego momentu można wystawiać faktury lub rachunki. Od tego momentu można również przyjmować faktury dla firmy. To właśnie w tym momencie można zacząć ewidencjonować wydatki jako koszty uzyskania przychodu.

Co jednak zrobić, gdy przedsiębiorca kupuje sprzęt do swojej firmy przed jej oficjalnym zarejestrowaniem?

Zanim firma została zarejestrowana, wydatki

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 września 2012 r. stwierdzono, że w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma przepisu, który zakazywałby zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed formalnym zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jeżeli mają one związek z uzyskiwanymi przychodami lub służą zabezpieczeniu tych przychodów.

Należy pamiętać, że to na podatnikach ciąży obowiązek udowodnienia, że poniesione wydatki mają związek z faktycznie prowadzoną działalnością gospodarczą. Ich kwalifikacja nie rozwiązuje problemu. Jeżeli kontroler podatkowy zakwestionuje tego typu rozliczenie, należy liczyć się z tym, że będzie ono musiało być bezspornie uzasadnione.

Kiedy wydatki te można zaliczyć do kosztów?

Nawet jeśli wydatki zostały poniesione przed oficjalnym zarejestrowaniem działalności gospodarczej, to i tak można je uznać za koszty, jeśli spełniają określone warunki. Muszą być one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Inne warunki to właściwe udokumentowanie oraz prawidłowe rozliczenie i zarejestrowanie w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Jeśli wszystkie te warunki są spełnione, wydatek może być uwzględniony w miesięcznym rozliczeniu. Pozwoli to na obniżenie podstawy opodatkowania w początkowym okresie prowadzenia działalności.