Więcej firm decyduje się na eksport swoich towarów i/lub usług do krajów spoza rodzimego rynku ze względu na poprawę komunikacji i transportu. Jest to świetny sposób na zwiększenie dochodów i dywersyfikację działalności, co zapewni Ci większe bezpieczeństwo finansowe. Może to również pomóc w rozwoju firmy. Eksport towarów i usług nie oznacza, że musisz przestać prowadzić dokładną dokumentację. Jak wygląda kwestia podatku VAT w UE?

Podatek VAT

Podatek VAT od towarów i usług nie jest polskim wynalazkiem. Jest to podatek, który można rozliczyć w niemal każdym cywilizowanym kraju. Oznacza to, że powinieneś uwzględnić go w swoim rozliczeniu, jeśli bierzesz udział w transakcjach zagranicznych.

Nawiązanie relacji biznesowej z zagranicznym przedsiębiorcą nie jest łatwe. Musisz też pamiętać o załatwianiu formalności.

Dlatego przedsiębiorca powinien zarejestrować siebie i swoją działalność jako podatnika VAT-UE. Dotyczy to współpracy z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Rejestracji tej należy dokonać na deklaracji VAT-R.

Każdy podatnik VAT w kraju może zarejestrować się jako podatnik VAT europejski. Ma on jednak również możliwość zarejestrowania się jako przedsiębiorca zwolniony z VAT w kraju. Ważne: Zarejestrowanie się jako podatnik VAT-UE nie wpływa na jego status w odniesieniu do transakcji, które są dokonywane w kraju. Może on nadal być podatnikiem zwolnionym z VAT.

Po złożeniu wniosku i dokonaniu rejestracji podatnik otrzymuje unikalny numer NIP-UE. Numerem tym musi się posługiwać przy dokonywaniu i rozliczaniu transakcji w krajach Wspólnoty. Jest to ten sam numer NIP, którym podatnik posługiwał się do tej pory. Jedyna różnica polega na tym, że przed numerem umieszczony jest kod kraju. W Polsce jest to PL.

Zanim rozpoczniesz współpracę z zagranicznym kontrahentem musisz sprawdzić, czy jest on zarejestrowany jako podatnik VAT-UE w Twoim kraju. Możesz to sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej.

Stawka VAT-UE

Fakt, że podatek VAT jest stosowany w wielu krajach NIE oznacza, że stawki są wszędzie takie same. Rząd krajowy decyduje o stawce podatku dla konkretnych towarów lub usług. W rezultacie, różne usługi mogą być opodatkowane w różny sposób.

Ważne jest, aby być ostrożnym i zapewnić, że rachunki są rozliczane prawidłowo zgodnie z obowiązującymi stawkami. W takim przypadku wymagane będą dodatkowe wyjaśnienia i deklaracje.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

Rozliczanie podatku VAT to ważna kwestia. Kto, kiedy i według jakiej stawki powinien go płacić? Sprzedawcy czy nabywcy? Przepisy są bardzo jasne i łatwe do zrozumienia. Polscy przedsiębiorcy mogą kontrolować towary importowane z krajów Wspólnoty. Jeśli polski przedsiębiorca sprowadza towar z kraju Wspólnoty, czyli jeśli importerem jest przedsiębiorca zagraniczny, wystawia fakturę sprzedaży z zerową stawką VAT. Przedsiębiorca importujący płaci wówczas za towar stawkę obowiązującą w jego kraju.

Rozwiązanie to jest proste i nieskomplikowane. Rozwiązanie to pozwala uniknąć niepotrzebnego zamieszania i problemów. Pozwala ono również uniknąć podwójnego opodatkowania dokładnie tych samych towarów i usług.

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami z krajów członkowskich Unii Europejskiej (IAC), nazywane są Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów (IAC) i powinny być zidentyfikowane.

Dla przedsiębiorców rozwiązania w zakresie podatku VAT-UE mogą być proste i korzystne. Ułatwiają one sprawną dystrybucję towarów, a jasne przepisy nie zniechęcają przedsiębiorców do wchodzenia w takie relacje biznesowe.